Met het online programma Fietsbase kunnen alle werkplaatsen hun fietsen registreren. Ook kan de stichting leergeld zien welke fietsen waar beschikbaar zijn. Daarbij kan worden geselecteerd op vele criteria, zoals wielmaat, kleur, jongen/meisje en waar dit beschikbaar is.

In de beheeromgeving van Fietsbase kunnen gebruikers worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Gebruikers krijgen standaard een werkplaats toegewezen, waar zij actief zijn. Alleen de gegevens van deze werkplaats kunnen ze wijzigen. Iedereen krijgt wel alle fietsen te zien van andere werkplaatsen met alle genoemde selectiecriteria. Alleen de applicatiebeheerder kan deze gegevens wijzigen. Wil je mensen toevoegen of wijzigen meld het via een mail naar info@iedereenfietst.frl.

Leave A Comment