De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Schoolfietsplan

In 2017 is de Fietsersbond Fryslân gestart met het schoolfietsplan. Doel van dit plan is om kinderen fietsvaardiger te maken, door te stimuleren om ze vaker te laten fietsen. Uitgangspunten van het project zijn plezier en praktijkervaring.

Wielerclinics Kop over Kop

Daarvoor zijn deelprojecten gestart als fietslessen voor het praktisch verkeersexamen, er zijn racefietsen aangeschaft voor wieler-clinics op wielerbanen en ook is het evenement van de 11scholenfietstocht tijdens de koningsspelen geïntroduceerd.

11Scholenfietstocht Koningsspelen

Met dit evenement worden scholen ingericht als stempelpost en koek en zopie tent. Scholieren verzamelen bij de andere scholen zoveel mogelijk stempels op een uitgepeild parcours.

Iedereen fietst zorgt voor de fiets.

In het project is ook aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van fietsen. Vaak constateerde we tijdens onze fietslessen, dat de fietsen waren geleend van vader, moeder, broer, buurman of een bekende. Lang niet iedereen heeft een eigen fiets, of een fiets die veilig is. Het project IedereenFietst geeft nu ook invulling aan dit hiaat.